Nõuded ja esitatavad dokumendid holistilise regressiooni terapeut tase 7 kutse taotlejale

Tase 7 kutse esmakordse taotlemise eeltingimused: 

 • kõrgharidus (soovitavalt) magistri tasemel; 
 • tase 6 kutsetunnistus,
 • vähemalt viie aasta pikkune töökogemus oma erialal;
 • erialane täiendkoolitus. 

Vähemalt kaks kuud enne kutse taotleja kompetentsuse hindamist avaldab HRT kutsekomisjon TAM Kutsekoja kodulehel www.tamnoukoda.ee vastava teate.  

Tase 7 kutse taotleja esitab HRT kutsekomisjonile  järgmised dokumendid või nende koopiad:

 • avaldus vorm 3;
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
 • vormikohaselt täidetud CV;
 • kutsetunnistuse tase 6 koopia;
 • Erapraksise vorm, mis tõendab töökogemust mahuga kokku 800 tundi (40 holistilist nelikut + üksikseansid):
 • erialase täiendkoolituse (mahuga 80 tundi) läbimist tõendavad dokumendid.

Sobivad koolitused järgmistes valdkondades:

 • holistilise regressiooniteraapia täiendkoolitused.
 • mindfulness’i ja meditatsiooni juhendamise ning joogaõpetuste ja joogafilosoofiaga seotud koolitused.
 • psühhoteraapia valdkonna koolitused.
 • osavõtt holistilise maailma- ja inimesekäsitlustega seotud konverentsidest ja töötubadest.
 • holistilisel maailma- ja inimesekäsitlusel põhinevad koolitused. 
  Näiteks täiend-ja alternatiivmeditsiini valdkonda kuuluvad koolitused: aroomteraapia, homöopaatia, traditsiooniline hiina meditsiin, traditsiooniline tiibeti meditsiin, refleksoloogia, ki-shiatsu teraapia, tai loodusteraapia, eesti pärimusmeditsiin ja loodusteraapia. 
 • kovisioonis osalemist või supervisiooni juhendamist (maht 120 ak tundi) tõendav dokument;
 • kehtiv esmaabi koolituse tunnistus;
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Portfoolio, milles sisaldub:

 • kirjalik tõendusmaterjal kohustusliku kompetentsi 5 täitmise kohta – vt Hindamisstandard: Hindamiskriteeriumid ja juhend portfoolio koostamiseks;
 • valitava kompetentsi 6 või 7 tõendusmaterjalina kas eriala edendamist ja teavitustöö tegemist tõendavad dokumendid või täiskasvanute täienduskoolituse alal tegutsemist tõendavad dokumendid – vt Hindamisstandard: Hindamiskriteeriumid ja juhend portfoolio koostamiseks. 


Dokumente võtame vastu ainult elektroonselt HRT kutsekomisjoni aadressil holistika@tamkutsekoda.ee

NB! Palun pane kõik esitatavad dokumendid ühte digiümbrikku ja allkirjasta digitaalselt. 

Kui dokumendid nõuetele ei vasta, teavitatakse kutse taotlejat esinenud puudustest hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale dokumentide laekumist. Vajadusel anname kutse taotlejale nõu ja teeme ettepanekuid dokumentide täiendamiseks või lisamiseks. Täiendatud dokumentide esitamise tähtaja kooskõlastame kutse taotlejaga. 

HRT kutsekomisjoni asjaajaja on Heili Laido: e-post holistika@tamkutsekoda.ee , telefon 566 36 898. 

Holistilise regressiooni terapeut tase 7 kutse taastõendamise eeltingimused on: 

 • kehtiv varasem sama taseme kutsetunnistus; 
 • töökogemus oma erialal ja nõutud mahus vähemalt 10 aastat;
 • tase 7 kutse kompetentsusnõuetega seotud täiendkoolituse läbimine.

Kutset saab taastõendada vähemalt üks kord aastas. 

Holistilise regressiooni terapeut tase 7 kutse taastõendamise taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 • avaldus vorm 3;
 • isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart),
 • vormikohaselt täidetud CV;
 • varasema sama taseme kutsetunnistuse koopia;
 • Erapraksise vorm, mis tõendab töökogemust mahuga kokku 800 tundi (40 holistilist nelikut + üksikseansid);
 • erialase täiendkoolituse (mahuga 80 tundi) läbimist tõendavad dokumendid.

Sobivad koolitused järgmistes valdkondades:

 • holistilise regressiooniteraapia täiendkoolitused.
 • mindfulness’i ja meditatsiooni juhendamise ning joogaõpetuste ja joogafilosoofiaga seotud koolitused.
 • psühhoteraapia valdkonna koolitused.
 • osavõtt holistilise maailma- ja inimesekäsitlustega seotud konverentsidest ja töötubadest.
 • holistilisel maailma- ja inimesekäsitlusel põhinevad koolitused. 
  Näiteks täiend-ja alternatiivmeditsiini valdkonda kuuluvad koolitused: aroomteraapia, homöopaatia, traditsiooniline hiina meditsiin, traditsiooniline tiibeti meditsiin, refleksoloogia, ki-shiatsu teraapia, tai loodusteraapia, eesti pärimusmeditsiin ja loodusteraapia. 
 • kovisioonis osalemist või supervisiooni läbiviimist (maht 120 t) tõendav dokument,
 • eriala edendamise tegevust (avalikud esinemised, teavitustöö, artiklite ja raamatute kirjutamine, teiste institutsioonidega suhtlemine, teaduslik uurimistöö) 
  või täiskasvanute täienduskoolituse (koolitused, loengud, töötoad, supervisioon) läbiviimist tõendavad dokumendid; 
 • kehtiv esmaabi koolituse tunnistus;
 • maksekorraldus (või muu kinnitus) kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. 

Kutse taastõendamisel toimub hindamine dokumentide alusel. Kutsekomisjon langetab otsuse iga taotleja puhul eraldi ja võib vajadusel kutsuda taotleja vestlusele.