HORETES-e liikmete omavaheliste suhete eetika

Lisa Eetikakoodeksile

Eetika põhimõtted terapeutide omavahelises suhtlemises

1. Terapeut ei halvusta ühegi teise kolleegi kvalifikatsiooni ning suhtub kaaskolleegidesse lugupidavalt.

2.  Terapeut aktsepteerib kolleege ja teisi teraapia meetodeid.

3.  Kolleegi ebakohast professionaalset tegutsemist märgates arutab terapeut võimaluse korral seda tema endaga. Kui arutelul pole tulemusi, annab sellest HORETESe eetikakomisjonile kirjalikult teada.

4.  Kovisioonide eetika - kovisiooni arutelus olnud kaasused jäävad ainult kohalolijate ringi ning ei kuulu jagamiseks teiste terapeutidega.