Holistiline regressiooniteraapia

Holistiline regressiooniteraapia on põnev ja tõhus viis oma sisemaailma uurimiseks ja tervendamiseks. See teraapiavorm käsitleb inimest kui tervikut, kus tema keha, mõtted, emotsioonid ja hing moodustavad ühtse jagamatu koosluse. „Holistiline“ tähendabki terviklikku: sõnatüvi on pärit kreekakeelsest mõistest holos („kogu”, „terve”, „täielik”).

Erinevad seansid, mitmekülgsed tehnikad

Teraapiaseanssi on võimalik läbi viia nii lühemalt (1,5 tundi) kui ka pikemalt (kuni 3 tundi). Mõnikord võib teraapiaprotsess koosneda vaid ühestainsast seansist. Esmakordsete klientidega on tavaks alustada  holistilises regressiooniteraapias välja töötatud teraapiatsüklist, mida kutsutakse holistiliseks nelikuks. Viimane on äärmiselt tõhus, kuna neli seanssi toimuvad lühikese ajavahemiku, nädala-kahe jooksul ja nii on enda sisse vaatamise ja tervendamise protsess väga intensiivne. Samas on kliente, kes soovivad terapeudi abi kasutada regulaarselt pikema perioodi jooksul. Milline seansitüüp on sobivaim, sõltub kliendi probleemi(de)st, ajast, mida ta on valmis teraapiale kulutama, valmisolekust oma sisemiste „draakonitega“ kohtuda ja veel mitmest tegurist.

Lisaks tavapärasele vestlusele, mida enamikus teraapiavormides rakendatakse, kuuluvad holistilise regressiooniteraapia töövõtete hulka töö kehaga ja füüsiliste hädade leevendamine, energiablokeeringute vabastamine, rollimängud, rännakud ajas ja ruumis, regressioon ehk tagasiminek sündmuste juurde, kus probleem on alguse saanud, hingeosa tagasitoomine jms. Need mitmekülgsed teraapiavõtted muudavad holistilise regressiooniteraapia intensiivseks ja väga tõhusaks.

Holistiline rännak on meie visiitkaart

Holistilisele regressiooniteraapiale on kõige iseloomulikum holistiline rännak. Rännaku ajal lebab klient lõdvestunult ja kinnisilmi voodil. Siin ei ole tegu hüpnoosiga, vaid klient on täiesti teadlik iseendast ja oma ümbrusest ning vestleb terapeudiga. Seansil kasutatakse teatud lõdvestustehnikaid, mille abiga jõuab klient argiteadvuse seisundist muutunud teadvusseisundisse. Muutunud teadvusseisundis töötab meie aju teisiti kui tavaliselt: me pääseme hõlpsamini ligi alateadvusesse surutud tunnetele ja traumaatilistele kogemustele ning saame sealtkaudu mõista ja muuta harjumuspäraseid, oma aja ära elanud mõtte- ja käitumismustreid. Sel rännakul on abiliseks meie kõrgem teadvus ehk Kõrgem Mina – meie sisemine tarkus, teisiti öeldes sisehääl või intuitsioon. See abiline teab vastuseid küsimustele ja lahendusi probleemidele.

Terapeudi roll on luua inimesele turvaline keskkond sisemaailmaga tegelemiseks. Terapeut on nagu teekaaslane, kes vajadusel toetab, julgustab ja aitab inimesel vanast valust vabaneda ning hingehaavu parandada.

Allasurutud emotsioonidest vabanemine annab juurde elujõudu ja väge

Iga probleem, mille oleme pikka aega tähelepanuta jätnud ja alla surunud, muutub blokeeringuks ja kahjustavaks uskumuseks meie süsteemis. Seansi käigus võib inimene tunda füüsilisi aistinguid oma kehas, samuti mitmesuguseid emotsioone. Ta võib taaskogeda mõnd mälestuspilti või traumaatilist sündmust, mille on sügavale endasse peitnud ning mis ei lase tal terviklikult toimida. Kui blokeeringud on kõrvaldatud, tunneb klient kergendustunnet, tal on rohkem väge ja elujõudu ning julgust viia ellu oma unistusi. Inimene avastab ühtäkki, et tema ees on suurem hulk valikuid ja üksnes temast endast sõltub, millise raja ta valib. Suhted lähedaste ja kolleegidega muutuvad paremaks, kasvab tööjõudlus, suurenevad sisemine rahu ja tasakaal, paraneb kontakt iseendaga. Sageli kaovad ka vanad füüsilised valud.

Kuid alati ei tulda terapeudi vastuvõtule probleemidega. Enese sisse vaatamine ja oma sügavamate unistustega tutvumine aitab leida jõudu liikuda oma tõeliste soovide ja tahtmiste poole ning tuua ellu ja suhetesse veelgi rohkem rõõmu.

Muutused algavad sisemaailmast ja iseendast. Parem kontakt iseendaga annab võimaluse oma vajadusi märgata ja maailmale väljendada.

Miks uuritakse holistilises regressiooniteraapias minevikku?

Regressioon teraapiatehnikana on liikumine ajas tagasi, minevikumälestuste meenutamine ja minevikusündmuste taaskogemine. Põhjus ja tagajärg on alati seotud.

Me tuleme lapsepõlvest ning võtame üle ja kanname endaga kaasas oma päritolupere negatiivsed mõtte- ja käitumismustreid, mis võivad saada meie identiteedi oluliseks osaks ja kahjustada meie minatunnet.

Minevikus aset leidnud traumaatilistesse kogemustesse minnakse tagasi selleks, et pakkuda inimesele seda head, mis temaga toona juhtumata jäi – hoolitsust, kaastunnet, lohutust, abi jne.

Meie probleemide tekkel on kõige olulisemaks mõjutajaks emotsionaalne stressireaktsioon. See, millega holistilises regressiooniteraapias tööd tehakse, on alla surutud, hangunud emotsioonid, sest just need on kõikvõimalike probleemide tuum. Kogedes rännakul hoolitsust ja abi, on võimalik abituse ja tardumuse asemel kogeda ning väljendada kõiki olukorraga kaasnevaid emotsioone ja tundeid. Läbi töötatud negatiivsed emotsioonid ei mõjuta edaspidi enam inimese mõtlemist ja käitumist. Ehk teisisõnu – inimene on võimeline elama oma elu selliselt, nagu ta soovib.

Kellele holistiline regressiooniteraapia ei sobi

Kuna positiivse teraapiatulemuse saavutamise eelduseks on kliendipoolne vastutuse võtmine oma elu ja õnne eest, siis ei sobi see teraapia inimesele, kes ootab, et terapeut kogu töö üksi ära teeks. Teraapia on eelkõige kliendi ja terapeudi dialoog, mis põhineb vastastikusel austusel, avatusel ja aususel.

Holistilise regressiooniteraapia rännak toimub muutunud teadvusseisundis ning ei sobi seetõttu neile, kel on probleeme vahetegemisega reaalse ja mittereaalse, mina ja mitte-mina vahel või kel on diagnoositud skisofreenia või teised psühhootilised häired. Samal põhjusel ei sobi see teraapia narkootiliste ainete mõju all olevatele inimestele ning ägeda kriisi- või šokiseisundi puhul, kui inimene on kaotanud adekvaatse enesetaju. Vastunäidustatud on see ka neile, kelle psüühikahäirete põhjuseks on ajukahjustused. Holistiline regressiooniteraapia ei asenda psühhiaatrilist ravi.