Kovisioon

HORETES kovisioonide registreerimise ja dokumentide väljastamise kord

Kovisioon on erialapraktikute vastastikune nõustamine teraapiapraktikat puudutavates küsimustes. Lisaks konkreetsete töös ette tulevate situatsioonide lahendamisele loob kovisioon võimaluse nii individuaalseks kui ka ühiseks refleksiooniks, mis on teraapiatöö kvaliteedi tagamiseks oluline.

Holistilise regressiooni terapeudi kutse tase 6 taastõendamiseks on vaja esitada kovisioonis (maht 80 akadeemilist tundi) osalemist tõendav dokument ja tase 7 taotlemiseks kovisioonis osalemist või supervisiooni juhendamist (maht 120 akadeemilist tundi) tõendav dokument.

HORETES (Selts) registreerib erialase väljaõppe saanud holistilise regressiooni terapeutide kovisioonis osalemist ning väljastab sellekohaseid dokumente.

Kovisioonis osalemise võimalused

1. Seltsi kovisiooni grupp

Seltsi kovisioonigrupp on avatud kõikidele holistilise regressiooni terapeutidele. Grupp käib koos iga kuu esimesel teisipäeval kl 10.00-13.30. Jaanuaris toimub grupi kohtumine teisel teisipäeval. Juulis ja augustis kohtumisi ei toimu.

Kohtumised toimuvad Tallinnas Mardi tn 14/1-13. Kontaktnumber: +372 504 1053, Svea Urvak. Osaleda on võimalik ka ZOOM keskkonnas.

Oma osalemisest Seltsi grupis saavad Seltsi liikmed teada anda HORETES Facebooki grupi igakuiselt uuendatava ürituse lehel. Seltsi mitte kuuluvatel terapeutidel on võimalik oma osalemissoov saata e-postiga kov@holistikud.ee.

Kovisioonis osalemise tasu on 10 EUR. Selle saab tasuda kohapeal sularahas või teha ülekande Seltsi kontole: Holistilise Regressiooniteraapia Selts MTÜ, EE732200221035063655, Swedbank. Selgituseks kirjutada "Kovisioon". Firma kontolt tasudes kirjutada selgitusse ka enda nimi. Soovi korral väljastab Selts arve. Sellest palume teada anda e-posti aadressil kov@holistikud.ee .

2. Kovisiooni väikesed grupid

Kõikidel terapeutidel on võimalus osaleda ka Seltsi kovisioonigrupiga paralleelsetes gruppides. Väikese kovisioonigrupitöö algatajateks on 1 – 2 terapeuti, kes teatavad/lepivad kokku kovisiooni toimumise aja ja koha. Kovisiooni kohtumisele võib kutsuda ka superviisoreid ja erialaspetsialiste sõltuvalt grupi vajadustest.

Kovisioonitundide arvestamine

 • Alates 01.09.2021 palume kõikidel terapeutidel arvestada ühe kovisioonitunni kestuseks 45 min ehk 1 akadeemiline tund.
 • Varasemalt täistundidena edastatud kovisioonitunnid arvestab Seltsi juhatus Tõendite väljastamisel akadeemilisteks tundideks ümber.
 • Kovsioonitundide kohta info edastamisel palume kindlasti juurde märkida, kas tundide arvestus on akadeemilise tunni või täistunni põhine.

Registreerimine Seltsi juhatuse poolt loodud süsteemis

 • Kovisioonitundides osalemise kohta registreerimisteabe kogumine ja edastamine Seltsi juhatusele on iga terapeudi või kovisioonigrupi isiklik vastutusala. Edastatud andmete kogumise ja salvestamise organiseerib Seltsi juhatus ning talletab andmed vastavas registris Tõendite väljastamiseks.
 • Seltsi kovisioonigrupis osalenud terapeutide nimed ja kovisiooni kestvuse aja registreerib kovisiooni läbiviija ning edastab sellekohase teabe e-kirjaga Seltsi ametlikule meiliaadressile: kov@holistikud.ee.
 • Märksõna ”Kovisioonis osalemine”.
 • Väikeste gruppide kovisioonitundide andmete esitamiseks tuleb terapeudil või kovisioonigrupil edastada andmed kovisioonis osalenud terapeutide nimede ning kovisiooni kestvusaja kohta e-kirjaga Seltsi ametlikule meiliaadressile: kov@holistikud.ee.
 • Märksõna ”Kovisioonis osalemine”.
 • Kovisioonitundide registreerimine on kõikidele terapeutidele TASUTA.

Tõendid

 • Tase 6 kutse taastõendamiseks või tase 7 kutse taotlemiseks vajaliku kovisioonides osalemise Tõendi väljastab Seltsi juhatus varasemalt Seltsile esitatud kovisioonitundide info põhjal.
 • Tõendi saamiseks palume igal terapeudil esitada vastav taotlus Seltsi ametlikule meiliaadressile: kov@holistikud.
 • Märksõna ”Kovisiooni Tõendi taotlemine”.
 • Taotlus Tõendi väljastamiseks tuleb esitada mitte vähem, kui 10 tööpäeva enne Tõendi saamise soovi.
 • Seltsi liikmetele on kovisioonitundides osalemist kinnitava tõendi väljastamine TASUTA. Seltsi mitte kuuluvatele terapeutidele on dokumendi väljastamise tasu alates 1. septembrist 2021.a. 15 EUR.
 • Tõendi väljastamise tasu palume kanda Seltsi kontole: Holistilise Regressiooniteraapia Selts MTÜ, EE732200221035063655, Swedbank. Selgituseks kirjutada "Kovisiooni tõend". Firma kontolt tasudes kirjutada selgitusse ka enda nimi.

Kovisioonitundide registreerimise, tõendite väljastamise ja muude kovisiooniga seotud küsimustega tegeleb Seltsis juhatuses Kalev Mäesalu. kalevmaesalu@hot.ee.