Koolitus terapeutidele: Sisemise tasakaalu meetod 12.5.22

Sisemise Tasakaalu Meetod on Roman Timofejevi poolt välja arendatud uus lähenemine inimese psüühikale. Erinevate terapeutiliste võtete abil aidatakse inimene sujuvalt tagasi sisemisse tasakaalu. See tehnika põhineb teoorial, et igal inimesel on üks domineeriv psühholoogiline vajadus, millega on seotud ka tema isiksuse omadused, ehk iseloom. Kui see vajadus on pikka aega rahuldamata, isikupärased isiksuse omadused moonduvad ning sellest kujuneb psüühiline häire või sümptom.

Meetod õpetab ennetama ja leevendama probleemseid psüühikaseisundeid aidates kliendil teadvustada oma vajadusi, ning otsida viise asendamaks destruktiivne käitumisstiil konstruktiivse vajaduse rahuldamisega. 

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • 6 põhivajadust. Enamik teraapiameetodeid töötavad psühholoogiliste vajadustega, kuid ei uuri milline nendest on just sellele kliendile kõige tähtsam ja kuidas otsustada, milline rahuldamata vajadus juhib kliendi elu ja on määrav.
 • Vajaduste arenguline päritolu. Laps läbib oma arengus erinevad evolutsioonilised verstapostid kus vastavalt vanusele on olulised kindlad vajadused. Lapseea rahuldamata vajaduste peegeldus hilisemas täisea vaimses tervises.
 • "Sisemise lapse" olulisus ja olemus.
 • Vajadustega seotud isiksuse omadused (profiilid). Inimene on “vajadustega olend” ja looduse poolt on talle antud kaasa isikuomadused oma vajaduste rahuldamiseks. Kas ja kuidas on võimalik sihiteadlikult neid personaalseid isiksusejooni teraapiaprotsessis kasutada? Milliseid jooni on vaja aktiveerida ja millal?
 • Praktiline harjutus - Juhtivate vajaduste ja isiksuse profiili määramine. 
 • Demo: “Sisemise tasakaalu” meetodi kogemus.
 • Põhivajaduse kindlaksmääramine läbi “sisemise tasakaalu” episoodi analüüsi.
 • Praktiline harjutus. Autobiograafiliste tekstide psühho-leksikaalne analüüs.
  • Vajadustega seotud isiksuse omadused dekompensatsiooni seisundis. Krooniliselt rahuldamata vajadustega isiksuse omadused ja psüühika muutuvad. Millised ja milliseks isiksuse jooned võivad olla muutunud
 • Rahuldamata vajaduste seosed psühholoogiliste sümptomitega ning psüühikahäiretega. Kas ja kuidas saab ennustada inimese sümptomeid lähtudes tema juhtivast vajadusest? Kuidas aru saada inimese põhivajadusest läbi tema sümptomi?
 • Terapeutiliste sekkumiste praktiline harjutamine.
 • Praktiline töö erinevate vajadustega klientidega.
 • Erinevate kliendilugudega seotud kogemuste jagamine.

“Sisemise tasakaalu” meetodi põhisekkumised: 

 •  Konteksti laiendamine sümptomilt vajadusele;
 • Probleemide ümbersõnastamine vajadusest lähtudes;
 • Vajadustepõhine re-framing, moonutatud tunnetuse lahtiseletamine lähtuvalt rahuldamata vajadusest;
 • Puudulikult funktsioneerivate omaduste jälgimise päevik;
 • Vajaduste rahuldamine siin ja praegu;
 • Töö sisemise lapsega;

Lektorist:
Roman Timofejev on psühholoogia magister, pereterapeut, 15-aastase kogemusega, ainuke Eestis sertifitseeritud tunnetekeskse teraapia (EFT) terapeut, suhtlemistreener, pereteraapia koolitaja. Roman on andnud rohkesti intervjuusid. (nt ETV + kanalis ning Vikerraadios), ning olnud saatejuhiks "Peresaates" Vikerraadios. Romani 2019. aastal ilmunud raamat "Sisemine tasakaal" tutvustab tema enda loodud samanimelist meetodit mida tutvustatakse ka antud koolitusel.

Hind:
Kiire registreeruja soodustus – kuni 18.04 on HORETES seltsi liikemetele hind 45€
Seltsi liikmetele pärast 18.04 on hind 55€
Mitteliikmetele on koolituse hind 65€

Registreerumine (edasta osaleja nimi ja kellele soovid arvet) toimub seltsi mailiaadressil: regressiooniteraapiaselts@gmail.com
Koha ja soodushinna tagab ülekanne seltsi kontole EE732200221035063655 Swedbank